Tải ảnh và video Instagram

Tải xuống hình ảnh và video Instagram

Ở đây bạn có thể tải về Instagram ảnh và video trực tuyến trực tiếp cho máy tính cá nhân của bạn Hoặc thiết bị di động Android của bạn
hoặc iPhone Miễn phí, Nó Cho phép Bạn để tải hình ảnh Instagram Và Video, chỉ Trong giây.

Làm thế nào để tải hình Instagram?

01. Sao chép URL của ảnh mà bạn muốn tải xuống.
02. Dán URL Of Instagram Photo vào hộp công cụ của chúng tôi.
Nhấn nút Download.
04. Hình ảnh sẽ xuất hiện, và tất cả những gì bạn phải làm là nhấp vào nút Tải xuống.

Làm thế nào để tải Instagram Video?

01. Sao chép URL của Video mà bạn muốn tải xuống.
02. Dán URL Of Instagram Video vào hộp công cụ của chúng tôi.
Nhấn nút Download.
04. Video sẽ xuất hiện, và tất cả những gì bạn phải làm là nhấp vào nút Download.